Confined DNA

UKF “Crossing Borders” grant

Confined DNA – hr

DNK-grafen hibridni uređaji

 

Istraživanja žive stanice su najveći tehnološki izazov 21. stoljeća. Iz perspektive fizičara, DNK i proteini su nano-strojevi koji rade u gusto napučenom okolišu unutrašnjosti stanice. Za tehnološke primjene potrebno je izdvojiti dijelove stanice i  ograničiti ih u nekom uređaju – i time formirati hibridni sistem. Trenutno, vrlo su obećavajući  hibridni koncepti za mapiranje DNK sekvenci i/ili sekvencioniranje koji su bazirani na matricama DNK (ograničenje u 2D) i na nanoporama – translokacija DNK kroz nanometarske pore (ograničenje u 1D).

“Confined DNA” projekt bavi se mogućnostima koje otvara kombiniranje DNA tehnologije sa nastajućom tehnologijom uređaja baziranih na grafenu.

Suradnja dr. T. Vuletića, Institut za fiziku, Zagreb i prof. A. Rađenović koja vodi svjetski prepoznati Laboratorij za nanobiologiju sa EPFL-a (École polytechnique fédérale de Lausanne), Švicarska provoditi će se kroz trening hrvatskih suradnika na EPFL, izradu doktorata na EPFL i u Zagrebu. Nabaviti će se nova oprema i na Institutu osnovati Laboratorij za meke tanke filmove, od interesa za hrvatske istraživače u području biosenzora i biofunkcionalizacije materijala… Projekt će značajno unaprijediti nastojanja Instituta u poboljšanju infrastrukture i umreženosti u europski istraživački prostor.

Copyright © 2013 - Ndoc Deda